Вход А, Сграда 1

Ет. Ап. № Двор
кв.м.
Застр. площ
кв.м.
Обща площ
кв.м.
Цена жилище
евро
Цена пм/гараж
евро
Обща цена
евро
Статус Допълнителна
информация
1 A1 44,10 88,20 98,47 Продаден Продаден
1 A2 48,10 86,80 96,91 Продаден Продаден
2 A3 94,45 105,45 Продаден Продаден
2 A4 92,20 102,94 Продаден Продаден
3 A5 94,45 105,45 Продаден Продаден
3 A6 92,20 102,94 Продаден Продаден
4 A7 94,45 105,45 Продаден Продаден
4 A8 92,20 102,94 Продаден Продаден
-1 Гараж 1 41,06 43,38 Продаден Продаден
-1 Гараж 2 44,42 46,93 Продаден Продаден
-1 Гараж 3 44,42 46,93 Продаден Продаден
-1 Гараж 4 39,64 41,88 Продаден Продаден

Вход Б, Сграда 1

Ет. Ап. № Двор
кв.м.
Застр. площ
кв.м.
Обща площ
кв.м.
Цена жилище
евро
Цена пм/гараж
евро
Обща цена
евро
Статус Допълнителна
информация
1 Б1 67,40 88,20 98,47 Продаден Продаден
1 Б2 63,20 86,80 96,25 Продаден Продаден
2 Б3 94,45 105,45 Продаден Продаден
2 Б4 92,20 102,94 Продаден Продаден
3 Б5 94,45 105,45 Продаден Продаден
3 Б6 92,20 102,94 Продаден Продаден
4 Б7 94,50 105,45 Продаден Продаден
4 Б8 92,20 102,94 Продаден Продаден
-1 Гараж 5 44,42 46,93 Продаден Продаден
-1 Гараж 6 44,42 46,93 Продаден Продаден
-1 Гараж 7 44,42 46,93 Продаден Продаден
-1 Гараж 8 41,06 43,38 Продаден Продаден

Вход В, Сграда 2

Ет. Ап. № Двор
кв.м.
Застр. площ
кв.м.
Обща площ
кв.м.
Цена жилище
евро
Цена пм/гараж
евро
Обща цена
евро
Статус Допълнителна
информация
1 В1 80,40 94,60 104,91 Продаден Продаден
1 В2 81,70 93,10 103,25 Продаден Продаден
2 В3 100,85 111,84 Продаден Продаден
2 В4 98,47 109,20 Продаден Продаден
3 В5 100,85 111,84 Продаден Продаден
3 В6 98,47 109,20 Продаден Продаден
4 В7 100,85 111,84 Продаден Продаден
4 В8 98,50 109,20 Продаден Продаден
-1 Гараж 1 42,91 45,16 Продаден Продаден
-1 Гараж 2 48,96 51,53 Продаден Продаден
-1 Гараж 3 48,96 51,53 Продаден Продаден
-1 Гараж 4 41,40 43,57 Продаден Продаден

Вход Г, Сграда 2

Ет. Ап. № Двор
кв.м.
Застр. площ
кв.м.
Обща площ
кв.м.
Цена жилище
евро
Цена пм/гараж
евро
Обща цена
евро
Статус Допълнителна
информация
1 Г1 103,60 94,60 104,91 Продаден Продаден
1 Г2 88,70 93,10 103,25 Продаден Продаден
2 Г3 100,85 111,84 Продаден Продаден
2 Г4 98,47 109,20 Продаден Продаден
3 Г5 100,85 111,84 Продаден Продаден
3 Г6 98,47 109,20 Продаден Продаден
4 Г7 100,85 111,84 Продаден Продаден
4 Г8 98,47 109,20 Продаден Продаден
-1 Гараж 5 41,40 43,57 Продаден Продаден
-1 Гараж 6 48,96 51,53 Продаден Продаден
-1 Гараж 7 48,96 51,53 Продаден Продаден
-1 Гараж 8 42,91 45,16 Продаден Продаден

Вход Д, Сграда 3

Ет. Ап. № Двор
кв.м.
Застр. площ
кв.м.
Обща площ
кв.м.
Цена жилище
евро
Цена пм/гараж
евро
Обща цена
евро
Статус Допълнителна
информация
1 Д1 116,20 134,08 149,70 Продаден Продаден
1 Д2 114,60 63,85 71,29 Продаден Продаден
2 Д3 140,63 157,01 Продаден Продаден
2 Д4 69,60 77,71 Продаден Продаден
3 Д5 140,63 157,01 Продаден Продаден
3 Д6 69,60 77,71 Продаден Продаден
4 Д7 140,63 157,01 Продаден Продаден
4 Д8 69,60 77,71 Продаден Продаден
-1 Гараж 1 45,42 47,98 Продаден Продаден
-1 Гараж 2 39,18 41,39 Продаден Продаден
-1 Гараж 3 51,60 54,51 Продаден Продаден
-1 Гараж 4 52,38 55,34 Продаден Продаден

Вход E, Сграда 3

Ет. Ап. № Двор
кв.м.
Застр. площ
кв.м.
Обща площ
кв.м.
Цена жилище
евро
Цена пм/гараж
евро
Обща цена
евро
Статус Допълнителна
информация
1 Е1 141,80 100,37 112,06 Продаден Продаден
1 Е2 122,20 97,50 108,86 Продаден Продаден
2 Е3 106,85 119,30 Продаден Продаден
2 Е4 103,24 115,27 Продаден Продаден
3 Е5 106,85 119,30 Продаден Продаден
3 Е6 103,24 115,27 Продаден Продаден
4 Е7 106,85 119,30 Продаден Продаден
4 Е8 103,24 115,27 Продаден Продаден
-1 Гараж 5 42,82 45,24 Продаден Продаден
-1 Гараж 6 50,64 53,50 Продаден Продаден
-1 Гараж 7 50,64 53,50 Продаден Продаден
-1 Гараж 8 44,38 46,89 Продаден Продаден

Апартамент Гараж 8

Апартамент Гараж 7

Апартамент Гараж 6

Апартамент Гараж 5

Апартамент гараж 4

Апартамент Гараж 3

Апартамент Гараж 2

Апартамент Гараж 1

Апартамент Е8

Апартамент Е7

Апартамент Е6

Апартамент Е5

Апартамент Е4

Апартамент Е3

Апартамент Е2

Апартамент Е1

Апартамент Д8

Апартамент Д7

Апартамент Д6

Апартамент Д5

Апартамент Д4

Апартамент Д3

Апартамент Д2

Апартамент Д1

Апартамент Гараж 8

Апартамент Гараж 7

Апартамент Гараж 6

Апартамент Гараж 5

Апартамент Гараж 4

Апартамент Гараж 3

Апартамент Гараж 2

Апартамент Гараж 1

Апартамент Гараж 8

Апартамент Гараж 7

Апартамент Гараж 6

Апартамент Гараж 5

Апартамент Гараж 4

Апартамент Гараж 3

Апартамент Гараж 2

Апартамент Гараж 1

Апартамент Г6

Апартамент Г7

Апартамент Г8

Апартамент Г3

Апартамент Г4

Апартамент Г5

Апартамент Г2

Апартамент Г1

Апартамент В8

Апартамент В7

Апартамент В6

Апартамент В5

Апартамент В4

Апартамент В3

Апартамент В1

Апартамент В2

Апартамент Б6

Апартамент Б7

Апартамент Б8

Апартамент Б4

Апартамент Б5

Апартамент Б3

Апартамент Б1

Апартамент Б2

Апартамент A7

Апартамент A8

Апартамент A6

Апартамент A4

Апартамент A5

Апартамент A2

Апартамент A3

Апартамент A1

Свържете се с нас